חקר ביצועים

מערך המחשוב אוצר כמויות מידע אדירות המשקפות את דפוסי הפעילות בארגון. המידע קשור באופן ישיר ליעילות וניצול המשאבים בארגון. מידע זה לא נראה לעין ולא ניתן לניטור ותחקור ללא מערכות המיועדות לכך. להלן מס' נקודות למחשבה:


כמה מן העובדים שלכם מחפשים ברגע זה עבודה אחרת?
כמה זמן מבלים העובדים בגלישה לצרכים פרטיים?
האם עובד
שפוטר יצא מידע עסקי מחוץ לארגון?
כמה זמן אורכת הפסקת קפה?

כמה הפסקות כאלה מתקיימות ביום?
ועוד ועוד שאלות שנותרות ללא מענה ורק מעמיקות חשד שלעיתים אינו מוצדק כלל ולעיתים מסתיר משאבי מערכת הניתנים לניצול לקידום האירגון.
סיסמייט גאה להציג את מערכות ספקטורסופט המיועדות למלא בדיוק את החלל הזה, ואף הרבה יותר מזה. המערכות מתעדות מידע מקיף בכל תחומי הפעילות בארגון ומציגות ריכוז וסיכום הנתונים באופן שמאפשר קבלת החלטות קשות אך מבוססות, לבצע ניתוח פעילות מקיף על בסיס נתוני אמת,להגדיר יעדים לביצוע ולבדוק את יישומן. ניתוח מידע זה בצמוד לדוחות הכספיים מציג תמונה כוללת של ביצועי הארגון.

להלן הצצה ליכולות המערכת


קבע עוד היום מועד לפגישת הדגמה