הורדות שימושיות

כלי שימושי להסרת קבצים זמניים, הסטוריית גלישה,  עוגיות וכד'

כלי מצויין לאבחון ובדיקת מוקדי נפח ע"ג הדיסק הקשיח. הכלי מציג את מבנה עץ התקיות ממוין לפי גודל התקייה

סורק ומציג את רשימת הכתובות הפעילות ברשת